.

Over deze Blog

Op bovenstaande foto de oude brug voor 1965


In december 2008 ben ik begonnen met het plaatsen van oude foto’s over het Julianakanaal en de voormalige sluis in Roosteren.
Tot die tijd was nagenoeg niets gepubliceerd over het kanaal, door middel van deze Blog probeer ik dit te veranderen en bewaard te houden.
Mijn opa Jos Noblesse is sluismeester geweest in Roosteren van 1935 tot 1955.


Nadat ik eerst hoofdzakelijk foto's over Roosteren heb geplaatst, ben ik verder gegaan met het plaatsen van foto’s van andere bruggen, havens en sluizen in het kanaal.
Inmiddels staan er meer dan 3000 foto’s op deze fotoBlog en zijn er meer dan 105.000 bezoekers op de pagina geweest.

Per week probeer ik enkele nieuwe foto's op de Blog te plaatsen van vroeger en van actuele zaken.

Op separate fotoBlogs heb ik de werkzaamheden in Born http://www.sluisborn.blogspot.com/,
Maasbracht http://www.sluismaasbracht.blogspot.com/
en Heel http://www.sluisheel.blogspot.com/ gevolgd, deze sluizen zijn verlengd tot ca. 225 m.
In ca. meer dan 1000 foto's zijn de werkzaamheden in deze drie sluizen van begin tot heden in beeld gebracht.

Fases die ik in momenteel volg: lokale verbreding tussen Born en Stein, damwand bij brug Stein, damwand bij Elsloo om de bocht te verbreden http://bochtbijelsloo.blogspot.nl/ ,
passeervakken tussen Elsloo en Limmel, aanpassing sluis Limmel http://sluislimmel.blogspot.nl/

Van de Maasbrug bij Maaseik die iets verderop ligt heb ik een aparte Blog gemaakt met vele mooie oude foto’s, http://www.maasbrugroosterenmaaseik.blogspot.com/

In 2015 is gestart met het grensmaasproject Koeweide en Visserweert, hiervoor is bij Schipperskerk een tijdelijk haven gemaakt die toegankelijk is via het Julianakanaal,
ook dit project volg ik via fotoblog http://koeweide.blogspot.nl/

Vanaf ca. 2022 zal de A2 die gedeeltelijk langs het Julianakanaal loopt worden verbreed, via fotoblog https://verbredinga2limburg.blogspot.nl/
is dit te volgen.

Bij de inhoudsopgave staan globaal de onderwerpen die per maand geplaatst zijn, in de scrolbalk kan de desbetreffende maand geselecteerd worden.

Reacties / Info / Foto's

zaterdag 23 mei 2020

Artikel in dagblad De Limburger vandaag
vrijdag 22 mei 2020

22-05-2020

Reparatie bij stuw in Linne is gestart nu alles droog is gepompt na het aanbrengen van 2 dammen

zaterdag 16 mei 2020

1934 opening Kolentip in Buchten en opening sluis Maasbrachtvrijdag 15 mei 2020

Stein 1938


zaterdag 2 mei 2020

2 mei 2020 weer eens gaan kijken bij de stuw in Linnezaterdag 28 maart 2020

28 maart 2020

Vanmiddag gaan kijken bij de stuw in Linne die enkele weken geleden is beschadigd door een op drift geraakt duwbak op 10 februari door een storm. Stuw is nu afgeschermd door een breuksteendam waardoor de stuw straks drooggelegd kan worden en de reparatiewerken kunnen worden uitgevoerd.
zondag 9 februari 2020

Foto uit de zestiger jaren van een grader van de firma Haukes bij de sluis in Roosteren.
Wellicht uit de periode dat de autoweg wordt aangelegd.