.

Over deze Blog

Op bovenstaande foto de oude brug en nieuwe brug, foto uit ca. 1965 bij het slopen van de sluis.


In december 2008 ben ik begonnen met het plaatsen van oude foto’s over het Julianakanaal en de voormalige sluis in Roosteren.
Tot die tijd was nagenoeg niets gepubliceerd over het kanaal, door middel van deze Blog probeer ik dit te veranderen en bewaard te houden.
Mijn opa Jos Noblesse is sluismeester geweest in Roosteren van 1935 tot 1955.


Nadat ik eerst hoofdzakelijk foto's over Roosteren heb geplaatst, ben ik verder gegaan met het plaatsen van foto’s van andere bruggen, havens en sluizen in het kanaal.
Inmiddels staan er meer dan 3000 foto’s op deze fotoBlog.

Per week probeer ik enkele nieuwe foto's op de Blog te plaatsen van vroeger en van actuele zaken.

Op separate fotoBlogs heb ik de werkzaamheden in Born http://www.sluisborn.blogspot.com/,
Maasbracht http://www.sluismaasbracht.blogspot.com/
en Heel http://www.sluisheel.blogspot.com/ gevolgd, deze sluizen zijn verlengd tot ca. 225 m.
In ca. meer dan 1000 foto's zijn de werkzaamheden in deze drie sluizen van begin tot heden in beeld gebracht.

Fases die ik in momenteel volg: lokale verbreding tussen Born en Stein, damwand bij brug Stein, damwand bij Elsloo om de bocht te verbreden http://bochtbijelsloo.blogspot.nl/ ,
passeervakken tussen Elsloo en Limmel, aanpassing sluis Limmel http://sluislimmel.blogspot.nl/

Van de Maasbrug bij Maaseik die iets verderop ligt heb ik een aparte Blog gemaakt met vele mooie oude foto’s, http://www.maasbrugroosterenmaaseik.blogspot.com/

In 2015 is gestart met het grensmaasproject Koeweide en Visserweert, hiervoor zal bij Schipperskerk een tijdelijk haven worden gemaakt die toegankelijk wordt via het Julianakanaal,
ook dit project volg ik via fotoblog http://koeweide.blogspot.nl/

Vanaf ca. 2022 zal de A2 die gedeeltelijk langs het Julianakanaal loopt worden verbreed, via fotoblog https://verbredinga2limburg.blogspot.nl/
is dit te volgen.

Bij de inhoudsopgave staan globaal de onderwerpen die per maand geplaatst zijn, in de scrolbalk kan de desbetreffende maand geselecteerd worden.

Reacties / Info / Foto's

zaterdag 8 december 2018

8-12-2018 Passeervakkken Noord en Zuid zijn klaar

 vak zuid bij Bunde

 vak zuid bij Bunde, hier was tot voor kort de werkhaven van het Grensmaasproject.
 vak zuid bij Bunde met mooi aangelegde fietspaden, recht was tot voor kort de werkhaven van het Grensmaasproject en zijn vele schepen met grind via het Julianakanaal naar elders gegaan.
 vak zuid bij Bunde
 vak noord bij Elsloo
vak noord bij Elsloo

donderdag 29 november 2018

Oude advertentie


zaterdag 17 november 2018dinsdag 13 november 2018


zondag 11 november 2018

Op uitnodiging van Natuurvrienden uit Susteren heb ik 8-11-2018 een fotopresentatie gehouden over het Julianakanaal.
Na een korte inleiding is onder andere aan bod gekomen.

-      Stukje familiegeschiedenis omdat diverse generaties binnen de familie sluiswachter zijn geweest en dit terug gaat tot begin 1800.
-      Onenigheid tussen BelgiĆ« en Nederland over het bevaarbaar maken van de Maas.
-      Het graven van het kanaal met excavateurs en ander groot materiaal.
-      Vervoer van kolen over het spoor naar Stein, Born, Maasbracht en Susteren.
-      Diverse cijfers over het bouwen van de sluis in Roosteren.
-      Diverse manieren van lossen van goederenwagons in Stein en Born, in Stein werden bv. “Kubels” gebruikt.
-      Diverse verhalen uit 2010 die toen zijn ingezonden naar aanleiding van 75 jarig bestaan van het kanaal.
-      Waterprocessie Schipperskerk.
-      Bezoek van Koningin Wilhelmina aan sluis Born tijdens mobilisatie 1939.
-      Vele foto’s van het bouwen van sluis Roosteren.
-      Foto’s van stoomtram en oude windmolen in Roosteren.
-      Gevechten aan de brug tijdens begin van 2e wereldoorlog.
-      Diverse foto’s van brug Maaseik 1e en 2e wereldoorlog.
-      Sloopwerkzaamheden sluis Roosteren.
-      Diverse gegevens uit aantekeningen van mijn opa en vader.
-      Kleurenfoto’s gemaakt door Guus van Thoor van o.a. aanleg autoweg.
-      Diverse foto’s van Brug Echt en Berkelaar.
-      Brug bij Stevensweert.
-      Sluis Maasbracht.
-      Nieuwe ontwikkelingen.


maandag 5 november 2018


zondag 23 september 2018

Zeldzame foto van oude sluis Born 2e wereldoorlog met transport van gesneuvelde Amerikaanse soldaten naar Rotterdam