.

Over deze Blog

Op bovenstaande foto sleepboten Venlo en Schoonhoven met "sloffen" maken de sluis ijsvrij..


In december 2008 ben ik begonnen met het plaatsen van oude foto’s over het Julianakanaal en de voormalige sluis in Roosteren.
Tot die tijd was nagenoeg niets gepubliceerd over het kanaal, door middel van deze Blog probeer ik dit te veranderen en bewaard te houden.
Mijn opa Jos Noblesse is sluismeester geweest in Roosteren van 1935 tot 1955.


Nadat ik eerst hoofdzakelijk foto's over Roosteren heb geplaatst, ben ik verder gegaan met het plaatsen van foto’s van andere bruggen, havens en sluizen in het kanaal.
Inmiddels staan er meer dan 3000 foto’s op deze fotoBlog en zijn er meer dan 100.000 bezoekers op de pagina geweest.

Per week probeer ik enkele nieuwe foto's op de Blog te plaatsen van vroeger en van actuele zaken.

Op separate fotoBlogs heb ik de werkzaamheden in Born http://www.sluisborn.blogspot.com/,
Maasbracht http://www.sluismaasbracht.blogspot.com/
en Heel http://www.sluisheel.blogspot.com/ gevolgd, deze sluizen zijn verlengd tot ca. 225 m.
In ca. meer dan 1000 foto's zijn de werkzaamheden in deze drie sluizen van begin tot heden in beeld gebracht.

Fases die ik in momenteel volg: lokale verbreding tussen Born en Stein, damwand bij brug Stein, damwand bij Elsloo om de bocht te verbreden http://bochtbijelsloo.blogspot.nl/ ,
passeervakken tussen Elsloo en Limmel, aanpassing sluis Limmel http://sluislimmel.blogspot.nl/

Van de Maasbrug bij Maaseik die iets verderop ligt heb ik een aparte Blog gemaakt met vele mooie oude foto’s, http://www.maasbrugroosterenmaaseik.blogspot.com/

In 2015 is gestart met het grensmaasproject Koeweide en Visserweert, hiervoor is bij Schipperskerk een tijdelijk haven gemaakt die toegankelijk is via het Julianakanaal,
ook dit project volg ik via fotoblog http://koeweide.blogspot.nl/

Vanaf ca. 2022 zal de A2 die gedeeltelijk langs het Julianakanaal loopt worden verbreed, via fotoblog https://verbredinga2limburg.blogspot.nl/
is dit te volgen.

Bij de inhoudsopgave staan globaal de onderwerpen die per maand geplaatst zijn, in de scrolbalk kan de desbetreffende maand geselecteerd worden.

Reacties / Info / Foto's

zondag 20 oktober 2019


zondag 6 oktober 2019zondag 15 september 2019

Oorlogsfoto bij brug Stein of Elsloo


zondag 8 september 2019

Unieke beelden van 10 mei 1940 van de brug over het Julianakanaal in Roosteren en van de Maasbrug in Maaseik, deze film was voor mij lange tijd zoek echter weer gevonden op internet en gedownload.
Het betreft film van UFA tonwoche nr.506, 15-5-1940.

Op ca.10.20 zijn beelden van Roosteren te zien en op ca.10.20 van de Maasbrug in Maaseik.

LINK naar film:
https://archive.org/details/1940-05-15-UfA-Tonwoche-506_2

zondag 30 juni 2019

30-06-2019

Dit weekend waren de havendagen in Maasbracht en kon het Bediengebouw dat naast de sluis ligt bezocht worden. Vanuit dit gebouw kunnen sluizen in het Julianakanaal en de stuwen in de Maas worden bediend. Ca. 8 medewerkers kunnen alles bedienen via beeldschermen en computers. Een heel verschil met vroeger toen mijn opa wellicht met 3 of 4 schakelaars de sluis in Roosteren kon bedienen. Bij een calamiteit in Maasbracht kunnen sluizen en degelijke nog altijd lokaal worden bediend. Het Bediengebouw in Maasbracht is een ontwerp van architect Wiel Arets en heeft een heel strakke en degelijke uitstraling. Vanaf het dakterras is er een mooi uitzicht over de sluizen en de haven. Bediengebouw
 Korte presentatie door Rijkswaterstaat
 Glas in het gebouw
 Bediening lessenaar
 Bediening lessenaar
 Trappenhuis in het gebouw
 Sluis en haven vanaf dakterras
 Sluis vanaf dakterras
Verlengde sluis vanaf dakterras
 Haven vanaf dakterras
 Parlevinker bij de havendagen
Parlevinker bij de havendagenwoensdag 19 juni 2019

Maasbracht


vrijdag 14 juni 2019


Veilig scheepvaartverkeer gaat vele miljoenen kostenPrint


Veilig scheepvaartverkeer gaat vele miljoenen kosten
De Maas in Maastricht. Afbeelding: Harry Heuts

Om het scheepvaartverkeer door Maastricht op de lange termijn veilig te houden, moet voor tientallen miljoenen aan maatregelen genomen worden. Meest opvallend zijn de plannen om de oostelijke Maasoever ten noorden van het centrum te verbreden en de spoorbrug te verhogen.


Rijkswaterstaat is met het ministerie in overleg over de veiligheid van de scheepvaart op het zuidelijke stuk van de zogeheten Maasroute tussen de sluis van Ternaaien tot de aansluiting op de Waal in Weurt bij Nijmegen.
Op de vaarroute zijn de afgelopen jaren door de hele provincie maatregelen genomen om de vaarweg geschikt te maken voor schepen uit de zogeheten Vb-klasse: 193 meter lang met een diepgang van 3,5 meter. Eigenlijk was het de bedoeling om de hele Maasroute eind 2018 gereed te hebben, maar voor Maastricht is dit te complex gebleken. Rijkswaterstaat heeft tot 2023 respijt gekregen.
Knelpunten
De passage door Maastricht is smal, onoverzichtelijk en vergt – zeker bij hoogwater – van schippers uiterste behendigheid. Rijkswaterstaat heeft simulaties laten uitvoeren waaruit blijkt dat op meerdere plekken knelpunten ontstaan. Grootste punt van zorg is de ingang van het Julianakanaal, waar schepen vanuit de snelstromende Maas het kanaal met nagenoeg stilstaand water invaren. Hier kan een squat ontstaan, waarbij de boeg van het schip iets omlaag ‘duikt’ en onder water kan gaan.
Slingerkoers
Een ander opvallend knelpunt is de slingerkoers die schepen van een bepaalde hoogte moeten varen. Bij de Sint Servaasbrug moeten ze rechts door de doorgang voor schepen, vervolgens moeten ze helemaal links door het beweegbare deel van de Spoorbrug en weer rechts het Julianakanaal in.
Rijkswaterstaat is met Pro Rail en de gemeente in overleg om te bezien of de spoorbrug verhoogd kan worden. Dat zou relatief eenvoudig kunnen doordat er geen treinen meer over zullen rijden; de lijn naar Lanaken wordt onttrokken aan het spoornet en de tram naar Hasselt zal de Maas niet kruisen.
Verbreding
Rijkswaterstaat studeert op een pakket van maatregelen om de vaarroute te verbeteren. Zo wordt gekeken naar verbreding en verdieping van de monding van het Julianakanaal. De oostoever ten zuiden van de sluis bij Limmel zou over een lengte van bijna een kilometer verbreed moeten worden.
De Borgharenweg zou dan deels moeten worden verlegd. Verder wordt er ‘verkeersmanagement’ ingevoerd voor de doorvaart door de stad; passerende schepen zijn verplicht via een apart marifoonkanaal contact met elkaar te houden.