.

Over deze Blog
In december 2008 ben ik begonnen met het plaatsen van oude foto’s over het Julianakanaal en de voormalige sluis in Roosteren.

Tot die tijd was nagenoeg niets gepubliceerd over het kanaal, door middel van deze Blog probeer ik dit te veranderen en bewaard te houden.
Mijn opa Jos Noblesse is sluismeester geweest in Roosteren van 1935 tot 1955.

Nadat ik eerst hoofdzakelijk foto's over Roosteren heb geplaatst, ben ik verder gegaan met het plaatsen van foto’s van andere bruggen, havens en sluizen in het kanaal.
Inmiddels staan er meer dan 3200 foto’s op deze fotoBlog en zijn er meer dan 125.000 bezoekers op de pagina geweest.

Per week probeer ik enkele nieuwe foto's op de Blog te plaatsen van vroeger en van actuele zaken.

Op separate fotoBlogs heb ik de werkzaamheden in Born http://www.sluisborn.blogspot.com/,
Maasbracht http://www.sluismaasbracht.blogspot.com/
en Heel http://www.sluisheel.blogspot.com/ gevolgd, deze sluizen zijn verlengd tot ca. 225 m.
In ca. meer dan 1000 foto's zijn de werkzaamheden in deze drie sluizen van begin tot heden in beeld gebracht.

Fases die ik in momenteel volg: lokale verbreding tussen Born en Stein, damwand bij brug Stein, damwand bij Elsloo om de bocht te verbreden http://bochtbijelsloo.blogspot.nl/ ,
passeervakken tussen Elsloo en Limmel, aanpassing sluis Limmel http://sluislimmel.blogspot.nl/

Van de Maasbrug bij Maaseik die iets verderop ligt heb ik een aparte Blog gemaakt met vele mooie oude foto’s, http://www.maasbrugroosterenmaaseik.blogspot.com/

In 2015 is gestart met het grensmaasproject Koeweide en Visserweert, hiervoor is bij Schipperskerk een tijdelijk haven gemaakt die toegankelijk is via het Julianakanaal,
ook dit project volg ik via fotoblog http://koeweide.blogspot.nl/

Vanaf ca. 2022 zal de A2 die gedeeltelijk langs het Julianakanaal loopt worden verbreed, via fotoblog https://verbredinga2limburg.blogspot.nl/
is dit te volgen.

Bij de inhoudsopgave staan globaal de onderwerpen die per maand geplaatst zijn, in de scrolbalk kan de desbetreffende maand geselecteerd worden.

Reacties / Info / Foto's

Filmbeelden Julianakanaal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Mooie beelden van kolenoverslagbedrijf van de Nederlandse Spoorwegen aan het Julianakanaal in Born
http://www.ehc.sittard-geleen.eu/zoeken-in-de-archieven-resultaat?mivast=111&mizig=317&miadt=111&miaet=14&micode=443V&minr=1701488&miview=ldt

--------------------------------------------------------------------------
Met de amatuur op stap, 24 februari 1935.
Leden van de Fotoclub De Amateur te Lutterade met de fiets op clubtocht naar Urmond op zondag 24 februari 1935 met beelden van Urmond, Julianakanaal, Maas met overstroming.
Aansluitend nog beelden uit Limburg met Industriegebied Staatsmijn Maurits te Geleen, Julianakanaal met aangetoonde lekkages, waterloopjes en overstromingen, flits van Maasboulevard te Maastricht, Heerlen met St. Pancratiuskerk tijdens marktdag aan het Pancratiusplein en Glaspaleis in aanbouw, Valkenburg met kasteelruïne, Voetbalwedstrijd, 3 vliegtuigen boven Staatsmijn Maurits te Geleen tijdens oefening met gasalarm.
Op ca. 11.15 beelden van Julianakanaal
http://www.ehc.sittard-geleen.eu/zoeken-in-de-archieven-resultaat?miview=ff&mivast=111&mizig=317&miadt=111&miaet=14&micode=443&minr=1470474&milang=nl&misort=unittitle%7cdesc&mif3=Geleen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andere tijden special: Ode aan de rivier
Bij ca. 40.00 min. diverse beelden van Julianakanaal en sluis Born.
Link naar film Ode aan de rivier
http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2010-2011/Andere-Tijden-Special--Ode-aan-de-Rivier.html
De film en het water lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Cineasten uit alle jaargangen lieten zich door het water inspireren en brachten een ode aan de rivier. Joris Ivens, Bert Haanstra, Herman van der Horst, Jan Wouter van Reijen zijn zomaar wat namen uit onze rijke filmhistorie die het water in beeld brachten. Samen met beelden van ‘kleine filmmakers’, die met hun eigen camera de grote rivieren vastlegden, brengt Andere Tijden een ‘Ode aan de rivier’.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link naar film over waterprocessie in 1968 van Schipperskerk naar Born.

http://ehc.sittard-geleen.eu/zoeken-in-de-archieven-resultaat?miview=ff&mivast=111&mizig=317&miadt=111&miaet=14&micode=443&minr=725990&milang=nl&misort=unittitle%7casc&mizk_alle=waterprocessie
Processie met versierde schepen te water op het Julianakanaal van Born naar Schipperskerk, gefilmd door Oud-Pastoor Rijcken.
echten stadsarchief Sittard-Geleen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tentoonstelling 75 jaar Julianakanaal 2010


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Film: Steenkolenmijnen in Limurg 1919


Mooie beelden van alweer bijna 100 jaar geleden.
Voor het transport van kolen is enkele jaren later begonnen met de aanleg van het Julianakanaal.

Voor deze opdrachtdocumentaire over de Limburgse staatsmijnen maakte Jules Stoop, directeur van Filmfabriek Hollandia, opnamen in de mijnen Emma, Wilhelmina en Hendrik te Heerlen. In het eerste deel van de film toont Stoop de ondergrondse werkzaamheden: het afdalen met de liften, het delven en afvoeren van kolen en ook een paardenstal op meer dan tweehonderd meter diepte, waar een hoefsmid aan het werk te zien is.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Film: Maasvaart
Maasvaart (Hoofdtitelvariant: Het lied van de Maas) Polygoon Profilti 1962.
In deze film in kleur uit 1962 die ca. 20 minuten duurt staan o.a. beelden van:
  • graven van het Julianakanaal;
  • opening van het Julianakanaal;
  • eerste vaart door kanaal met het schip "Prins Hendrik";
  • stuw in Borgharen;
  • ingang Julianakanaal in Borgharen;
  • sluis in Limmel;
  • haven in Stein;
  • sluis in Born;
  • sluis in Maasbracht;
  • verladen van steenkool met kolentip;  


VIA ONDERSTAANDE LINK TOEGANG TOT DE VOLLEDIGE FILM:
http://geschiedenis.vpro.nl/themasites/mediaplayer/index.jsp?media=36718693&refernr=36718519&portalnr=4158511&hostname=geschiedenis&mediatype=video&portalid=geschiedenis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Film: Waterprocessie

Film uit 1949 van waterprocessie in Born.

VIA ONDERSTAANDE LINK TOEGANG TOT DE FILM:
http://geschiedenis.vpro.nl/themasites/mediaplayer/index.jsp?media=19455153&refernr=24778612&portalnr=4158511&hostname=geschiedenis&mediatype=video&portalid=geschiedenis#

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ilm: De Reis van het zwarte goud

De film gaat over het vervoer van steenkool in de jaren 50.
De kolentip in Born komt uitvoerig in beeld en er staan ook beelden op van het rangeerterrein in Susteren.

="480" height="360"-------------------------------------------------------------------------------

Film: UFA 2e wereldoorlog
Beelden van 10 mei 1940 bij de brug over het Julianakanaal van de gevechten die daar hebben plaatsgevonden.
Beelden beginnen bij ca. 2.20 en eindigen bij 2.45, na de reportage uit Roosteren zijn beelden van de Maasbrug in Maaseik te zien bij ca. 2.47

Brug Julianakanaal Roosteren


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Film: De bezetting deel 11
De geheime verbindingen met Londen
NTS, 17 oktober 1967 (61 min. 50 sec.)

Elfde aflevering van een 21-delige serie documentaires waarin adhv archiefmateriaal een beeld wordt gegeven van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, samengesteld en gepresenteerd door dr. Lou de Jong. Mmv het RIOD. Deze aflevering: de geheime verbindingen met Londen.

Bij 34.40 enkele beelden van sluis Limmel in het Julianakanaal

VIA ONDERSTAANDE LINK TOEGANG TOT DE FILM:
http://geschiedenis.vpro.nl/themasites/mediaplayer/index.jsp?media=42152283&refernr=42180468&portalnr=4158511&hostname=geschiedenis&mediatype=video&portalid=geschiedenis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Film: Reportage L1
Reportage over reparatie aan sluisdeuren sluis Born.
VIA ONDERSTAANDE LINK TOEGANG TOT DE FILM:
http://www.l1.nl/popups/mediaplayerpopup/_rp_comm_lsvideoId/1_4466615

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Film: Waterbeleving in midden Limburg (reportage L1)
Water speelt in Midden-Limburg een heel belangrijke rol. Denk aan de grindplassen, het Julianakanaal, de vennen in het Meinweggebied en de ligging van Roermond aan de Roer, de grootste zijrivier van de Maas.
Aan de hand van concrete voorbeelden wordt daarom in deze aflevering aandacht besteed aan Scheepvaart op de Maas. Wat houdt de verbetering van de vaarroute en de vernieuwing van het sluizencomplex in? Wat was en is de functie van Maasbracht, ooit de grootste binnenhaven van Nederland?

Een tweede thema in deze aflevering is drinkwaterwinning uit de Maas, waarvoor o.a. een nieuwe ringleiding is aangelegd, die tweemaal onder de Maas doorgaat. Ook de grindplassen met hun ontstaansgeschiedenis en huidige functie ontbreken niet in deze aflevering. Naast het Nationaal Park de Meinweg krijgt ook Roermond, stad aan het water ruime aandacht.

VIA ONDERSTAANDE LINK TOEGANG TOT DE FILM:
http://www.l1.nl/popups/mediaplayerpopup/_rp_comm_lsvideoId/1_4023450

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Film: Limburg onder vuur: In een dag bezet

In de film beelden van bezoek van koningin Wilhelmina aan de sluis Born.
Ook beelden van bewaking van overige bruggen.

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 worden burgers in Limburg ruw wakker van de gevechten die her en der in de provincie gevoerd worden. Een grote Duitse overmacht is Nederland en dus ook Limburg binnengevallen. Het Nederlandse leger beschouwde de Grebbelinie als hoofdverdigingslinie, maar er was ook nog een voorlinie langs de IJssel, Maas en Julianakanaal die de eerste klappen moest opvangen. Het Nederlandse leger hoopte dat de militairen de vijand in Limburg enige tijd kon tegenhouden zodat de hoofdverdedigingslinie op de Grebbeberg niet verrast kon worden.

Een voorbeeld van de Duitse tactiek: een wacht bij de brug van Berg aan de Maas zag plots een groep wielrijders opdoemen in uniformen van de Nederlandse politietroepen. Gevraagd naar hun wachtwoord, noemden de fietsers het intussen verouderde van 9 mei. Nog voor de Nederlandse post kon reageren, legden scherpschutters hem het zwijgen op. Meteen volgde een bestorming van de brug en werd de aan de brug bevestigde springlading onschadelijk gemaakt. Het geweervuur bij de brug alarmeerde andere Nederlandse eenheden aan het kanaal. Vanuit hun stellingen openden ze het vuur. De Duitsers slagen erin zonder verliezen de Nederlandse soldaten aan weerszijden van de brug buiten gevecht te stellen. Twee Nederlandse militairen raakten daarbij gewond. Vijf anderen sneuvelden toen ze over de Maas naar België probeerden te ontkomen.

Ook de andere bruggen over het Julianakanaal kwamen ongeschonden in Duitse handen Alleen de brug bij Elsloo en de Maasbruggen in Maastricht konden net op tijd door de verdedigers worden opgeblazen. Uiteindelijk baatte dat nauwelijks; kort na de verovering van de bruggen verscheen de snelle en goed uitgeruste Duitse infanterie en genie die een een pontonbrug over de rivier sloegen. Zonder noemenswaardige tegenstand trokken de Duitsers westwaarts.


VIA ONDERSTAANDE LINK TOEGANG TOT DE FILM:
http://www.l1.nl/popups/mediaplayerpopup/_rp_comm_lsvideoId/1_4571625